Hei, jeg er Indigo

hva driver meg?

Jeg elsker å tilegne meg noe nytt som er relevant for min egen fremdrift og utvikling. Det kan være alt fra helt enkle ting som informasjon om hvordan skape bedre arbeidsflyt i prosjektene mine, til et nytt kosttilskudd som gir meg mer fokus og energi. Det kan være hva som helst, så lenge jeg opplever det som en oppgradering i eget liv. Selv sikter jeg hele tiden mot en hverdag hvor opplevelsen av å være i flytsonen er sterkt tilstede. Dette krever tilstedeværelse, som igjen krever fokus og konsentrasjon fra min side. Fokus og konsentrasjon er altså nødvendig for at jeg skal komme inn i en tilstand av flyt.

Mihaly Csikszentmihalyi, forfatter av blant annet “Flow- The Psychology of optimal experience”, skrev: “Flow is being completely involved in an activity for its own sake. The ego falls away. Time flies. Every action, movement, and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz." Noe jeg synes er en utrolig god observasjon. Analogien er upåklagelig. En dyktig jazz-musiker har en god balanse mellom tekniske ferdigheter og en dynamisk, men skarp holdning til det uforutsigbare som alltid oppstår i øyeblikkets ånd.

Etter årevis med studier av flyt og bevissthet innenfor ulike felt som blant annet kampsport, mindfulness, og entrepenørskap, har jeg kommet frem til den innsikten, at jeg er tjent med å angripe dette fra flere forskjellige vinkler samtidig, for å oppnå optimale resultater.

 

intensjonen..

er å hjelpe andre med å legge til rette for mer flyt og livsglede. Dette gjør vi ved å ta i bruk verktøy som ukonvensjonell styrketrening og bevegelsestrening. Meditasjon, mental trening og gode samtaler, samt en taktisk innfallsvinkel til mat, kosttilskudd og detox. Sammen vil vi lokalisere og oppgradere de mekanismene som «bremser» optimale bevegelser. Med det inkluderer jeg alle former for bevegelse vi opplever: indre og ytre bevegelser, fysisk, psykisk, mental og emosjonell. Bevegelser i mellommenneskelige forhold og i profesjonelle relasjoner. Her handler det om å ekspandere din virkelighet.


Hvorfor gjør jeg dette?

Sannheten er at det er fordi jeg finner enorm glede og inspirasjon i å få være en del av andre sin reise mot en mer vital og meningsfull hverdag. Å se et annet menneske eller en organisasjon sette av tid og ressurser for å bli en sunnere og friskere versjon av seg selv er noe av det mest innspirerende jeg kan tenke meg.

 

Hvordan gjør jeg dette?

Måten jeg gjør dette på, er i gjennom å holde gruppetimer, privattimer, seminarer og kurs for bedrifter og privatpersoner.
Jeg holder også retreats som går over flere dager hvor vi fordyper oss i forskjellige grener av helse og bevissthet: styrketrening, yoga, indre/ytre bevegelse, meditasjon, biohacking, kosthold og detox.

indigo bio pic.png